Category: Klassen

Techniek

Hoe bedot ik mijn ogen!

een lesje meetkunde.

we spelen met vlakke figuren: tangram.