Category: Zandvoorde L2

L1z & L2z Buitenlesdag

We maakten een woordenlijn, speelden een rekenspel en maakten een hinkelspel.

Opdracht 1: Zoek op de speelplaats iets wat op een letter lijkt.
Neem die letterkaart en maak een woordenrij met allemaal woorden waar die letter in voorkomt.

Opdracht 2: Maak een hinkelspel.
Voor L1: van 1 tot 20.
Voor L2: volgens een geleerde vermenigvuldigingstafel. (bijvoorbeeld: 0, 5, 10, 15, 20,…, 50)